Лайықты жұмыс – қауіпсіз жұмыс

392 Views

Халықаралық еңбек ұйымының бастамасымен 28 сәуір – Дүниежүзілік еңбекті қорғау күні болып белгіленген.
Біздің елімізде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қаты­настарды реттейтін заңнамалық күші бар құжат Қазақстан Респуб­ликасының Еңбек Кодексі. Еңбек қатынастарында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарының негізгі мақсат­тарының бірі жұмыскерлердің жұмыс атқарудағы құқығының қорға­луы, сондай-ақ, жұмыскерді жұмыс атқару кезінде еңбек қызметіне байла­нысты жазатайым оқиғалардан сақтау. Кезкелген өндірісте жұмыс беруші өз жұмыскеріне еңбекке қауіпсіз жағдай­ларды жасауға міндетті. Жұмыскер – кәсіпорында бекітілген ережелерді сақтау­ға тиіс. Барлық жерде және әр­қашан есте сақтауды қажет ететін бас­ты қағидалар:
– Жұмыскерлерінің саны 50 адам­нан асатын өндірістік ұйымдарда ең­бекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі қыз­меті әрекет етуі тиіс.
– Жұмысқа қабылданған адамдар еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша жұмыс беруші ұйымдастыратын оқытудан өтеді, кейіннен міндетті түрде оның біліміне тексеру жүргізіледі. Мұндай іс-шараларды жұмыс беруші жүйелі түрде жүргізіп отыруы тиіс.
– Әр жұмыскер жұмысқа қабыл­данған кезде: еңбек шартқа қол қойып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытудан, нұсқама беруден және білімдерін тексеруден өтеді.
– Жұмыскер еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормалар­дың, қағидалардың және нұсқаулықтар­дың талаптарын сақтап қана қоймай жеке қорғаныс құралдарын пайдалануды ұмытпағаны жөн.
– Әр қызметкерді жұмысына сәй­кес қорғаныс құралдарымен қамсыз­дандыруды жұмыс беруші өз қаражаты есебінен жүргізеді.
– Жұмыстың түріне байланысты оған жеке қорғаныс құралдарының бола­тындығын әр жұмыскер білуі ке­рек. Олардың тізімі ҚР нормативтік актілермен бекітілген.
– Егер жұмыскер өзінің өмі­рі мен денсаулығына қауіп төнді­ретін жұмыстан бас тартса, ол – тәртіптік сондай-ақ, материалдық жауап­кер­шілікке тартылмайды.
– Жұмыс беруші жұмыскерді жеке және ұжымдық қорғаныс құрал­дарымен қамтамасыз етпеген жағдайда, денсаулығына немесе өміріне қатер төндіретін ахуал туындаған кезде бұл жөнінде тікелей басшысына немесе жұмыс берушіге жазбаша түрде хабарлай отырып, жұмыскер жұмысты орындаудан бас тартуға құқылы.
Құрметті жұмыс берушілер мен жұмыскерлер еңбекті қорғап, еңбек қауіпсіздігін сақтап жүрейік. Біздің қауіпсіздігіміз – біздің өміріміз. Еңбек қауіпсіздігі өзімізден басталады.
Лайықты жұмыс – қауіпсіз жұмыс!

Арман Мамырбаев,
аудан әкімдігі жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің жұмыспен қамту секторының меңгерушісі.

Поделиться ссылкой: