Учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін тағайындау туралы

429 Views

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Респуб­ли­касының Конституциялық Заңының 19-бабының 8-тармағын және 10-бап­тың 3-тармағын басшылыққа алып, Т.Рысқұлов аудандық сайлау комис­сиясы ШЕШІМ ЕТЕДІ:
2022 жылғы 20 қарашаға тағайын­далған Қазақстан Республикасы Пре­зи­дентінің кезектен тыс сайлауын әзір­леу мен өткізу жұмыстарының барысында, шығып қалған учаскелік сай­лау комиссияларының мүшелерінің ор­нына, сайлау комиссиясының құрамын қалып­тастыратын орган сайлағанға дейін төмендегі азаматтар учаскелік сайлау комиссияларының мүшелері болып тағайындалсын.
1.№328 учаскелік сайлау комис­сиясының бос орнына Даутаев Сапарбек Дуйсебекович, №332 учаскелік сайлау комиссиясының бос орнына Чиналиев Ұлан Оралбекович, №339 учаскелік сайлау комиссиясының бос орнына Джунисов Алиби Салмексеевич сайлау комиссиясының мүшелері болып тағайындалсын.
Негіздеме: Учаскелік сайлау комис­сиясының жұмысына қатысуға келісім берген азаматтардың өтініштері.

Комиссия
төрағасы М.Тлепов

Комиссия
хатшысы Т.Иманбеков.

Учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін тағайындау туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңының 19-бабының 8-тармағын және 10-баптың 3-тармағын басшылыққа алып,Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы ШЕШІМ ЕТЕДІ:
2022 жылғы 20 қарашаға тағайындалған Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жұмыстарының барысында, шығып қалған учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерінің орнына, сайлау комиссиясының құрамын қалыптастыратын орган сайлағанға дейін төмендегі азаматтар учаскелік сайлау комиссияларының мүшелері болып тағайындалсын.
1.№330 учаскелік сайлау комиссиясының бос орнына Рысбаев Мансур Ярахметович, №331 учаскелік сайлау комиссиясының бос орнына Жаңабай Нұрлан Бақытжанұлы, №351 учаскелік сайлау комиссиясының бос орнына Бейсенбек Дидар Нұрсаматұлы, №352 учаскелік сайлау комиссиясының бос орнындарына Шоненов Даулет Қайнарович және Нургазиева Турсын Мыктыбековна комиссия мүшелері болып тағайындалсын.
Негіздеме: Учаскелік сайлау комис­сиясының жұмысына қатысуға келісім берген азаматтардың өтініштері.

Комиссия төрағасы М.Тлепов.

Комиссия
хатшысы Т.Иманбеков.

Поделиться ссылкой: