2023 жылғы 5 қарашаға тағайындалған Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданының әкімін сайлауды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың Күнтізбелік жоспары

211 Views

Т. Рысқұлов аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 2023 жылғы 15 қыркүйектегі № 6 қаулысына қосымша

1. Аумақтық сайлау округінің құрылуы туралы қаулы қабылдау
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы
2023 жылғы 15 қыркүйек (14-б. 6)21-б. 4-т, 22 б.)
2. Т.Рысқұлов ауданының әкімін сайлауды тағайындау
Пилоттық өңірлердің тізбесі және аудан әкімін сайлауды өткізу күнін белгілеу туралы мәслихаттың шешімі негізінде Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы
2023 жылғы 15 қыркүйек (113-1-б.1-т. 2-т), 2-т.)
3. Сайлау округінің шекарасы мен аумақтық сайлау комиссияларының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей
2023 жылғы 25 қыркүйектен кешіктірмей (22-б. 2-т.)
4. Аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей
2023 жылғы 25 қыркүйектен кешіктірмей (13-б. 4-т.)
5. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей
2023 жылғы 30 қыркүйектен кешіктірмей (17-б. 2-т.)
6. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
Т.Рысқұлов ауданы әкімдігі
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзімде
2023 жылғы 30 қыркүйектен кешіктірмей (23-б. 5-т.)
7. Әкімдікке кандидаттар ұсыну
Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар
Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады және сайлау өткізілетін күнге отыз күн қалғанда жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады.
2023 жылғы 16 қыркүйекте басталады және 2023 жылғы 5 қазанда жергілікті уақыт бойынша 18:00-де аяқталады (113-3-б.)
8. Әкімдікке кандидаттардың «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – Сайлау туралы Конституциялық Заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-2 бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы (4-б., 113-2-б.)
9. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы
Әкімдікке кандидаттың талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап (14-б. 8-1) т., 31-б.)
10. Әкімдікке кандидаттарға өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған, қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы
Кандидаттың Конституциялық заңда, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-2 бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін үш күндік мерзімде (113-4-б.)
11. Әкімдікке кандидаттарды қолдап жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы паспорт қызметтерінің қызметкерлерін тарта отырып
Қол қою парақтары тиісті сайлау комиссияларына тапсырылғаннан кейін үш күндік мерзімде (113-4-б. 8,9-т.)
12. Жергілікті аткарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі жалақының бес еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізуі
Әкімдікке кандидаттар,
саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін)
Кандидат тіркелгенге дейін (113-5-б. 2-т.)
13. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну (2023 жылғы 1 қыркүйек жағдай бойынша)
Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы)
Кандидат тіркелгенге дейін (113-5-б. 3-т.)
14. Кандидат және оның жұбайы (зайыбы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру
Мемлекеттік кіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде (113-5-б. 3-т.)
15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы
Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күнінен жиырма бес бұрын жергілікті уақытпен сағат 18:00 аяқталады
2023 жылғы 16 қыркүйекте басталады және 2023 жылғы 10 қазанда жергілікті уақыт бойынша 18:00-де аяқталады (113-5-б.)
16. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы
Кандидаттар тіркелгеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей (113-5-б. 9-т.)
17. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру
Т.Рысқұлов ауданы әкімдігі және Т.Рысқұлов аудандық
сайлау комиссиясы
Үгіт басталғанға дейін
2023 жылғы 10 қазанға дейін (28-б. 6-т.)
18. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу
Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады
2023 жылғы 10 қазанда жергілікті уақыт бойынша 18:00-де басталады және 2023 жылғы 4 қарашада жергілікті уақыт бойынша 00:00-де аяқталады (27-б. 2-т.)
19. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесулері үшін үй-жайлар беру, кандидаттармен олардың сенім білдірген адамдарының бөлінген үй-жайларда сайлаушылармен кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
Т.Рысқұлов ауданы әкімдігі және Т.Рысқұлов аудандық
сайлау комиссиясы
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде (28-б. 4-т.)
20. Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну
Т.Рысқұлов ауданы әкімі
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын
2023 жылғы 15 қазанға дейін (24-б. 5-т.)
21. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну
Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беретін күнге он бес күн қалғанда
2023 жылғы 20 қазаннан бастап (26-б. 1-т.)
22. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және орны туралы хабардар ету
Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей
2023 жылғы 26 қазанға дейін (18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)
23. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы
Ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан кемінде бір күн бұрын
2023 жылғы 2 қарашадан ерте емес және 4 қарашаға дейін (37-б. 3-т.)
24. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау
Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда
2023 жылғы 5 қараша жергілікті уақыт бойынша сағат 06:00-де (40-б. 1-т.)
25. Дауыс беруді өткізу
Учаскелік сайлау комиссиялары
Сайлау күні, жергілікті уақыт бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін (38-б. 1-т.)
26. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде әкім сайлауы бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау
Учаскелік сайлау комиссиялары
Жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де басталады (18-б. 8) т., 43-б.)
27. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпы жұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу
Учаскелік сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу (43-б. 8-т.)
29. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды аудандық аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну
Учаскелік сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу (113-8-б. 1-т.)
29. Әкім сайлауының қорытындыларын белгілеу
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы
Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей
2023 жылғы 8 қарашадан кешіктірмей (113-10-б.)
30. Әкімдерді сайлау қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей 2023 жылғы 11 қарашадан кешіктірмей (44-б.)
31. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде
Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және Сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді доғаратыны туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін
2023 жылғы 11 қарашадан кешіктірмей
(45-б., 46-б. 3-т, 113-11-б. 1-т)

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.

 

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии района Т. Рыскулова №6 от 15 сентября 2023 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН основных мероприятий по подготовке и проведению выборов акима района Т.Рыскулова Жамбылской области, назначенных на 5 ноября 2023 года

1. Принятие постановления об образовании территориального избирательного округа
Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова
15 сентября 2023 года
(пп.6) ст.14, п. 4 ст. 21, ст. 22)
2. Назначение выборов акима района Т.Рыскулова (далее – аким)
Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова на основании решения маслихата об установлении перечня пилотных регионов и даты проведения выборов акима района
15 сентября 2023 года (пп.2) п.1, п.2 ст.113-1)
3. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации о избирательном округе с указанием его границ и места нахождения районной территориальной избирательной комиссии
Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов — не позднее 25 сентября 2023 года (п.2 ст.22)
4. Опубликование в средствах массовой информации состава территориальной избирательной комиссии
Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова
Не позднее чем через десять дней после назначения выборов — не позднее 25 сентября 2023 года (п.4 ст.13)
5. Опубликование в средствах массовой информации составов участковых избирательных комиссий
Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова
Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов-не позднее 30 сентября 2023 года (п. 2 ст.17)
6. Опубликование в средствах массовой информации сведений о границах избирательных участков
Акимат района Т.Рыскулова
В пятнадцатидневный срок после назначения выборов — не позднее 30 сентября 2023 года (п. 5 ст. 23)
7. Выдвижение кандидатов в акимы
Политические партии, зарегистрированные в установленном порядке и граждане в порядке самовыдвижения
Начинается со дня, следующего за днем назначения выборов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за тридцать дней до дня проведения выборов, если иное не установлено при назначении выборов
Начинается 16 сентября 2023 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 5 октября 2023 года (ст. 113-3)
8. Установление соответствия кандидата в акимы требованиям, предусмотренным Конституционным законом Республики Казахстан
«О выборах в Республике Казахстан» (далее — Конституционный закон о выборах), статьей 36-2 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы
Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова совместно с уполномоченными государственными органами (ст. 4, ст.113-2)
9. Регистрация доверенных лиц кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений.
Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова
Со дня установления соответствия кандидата в акимы предусмотренным требованиям (пп. 8-1) ст.14, ст. 31)
10. Выдача кандидатам в акимы, выдвинутых в порядке самовыдвижения, подписных листов для сбора подписей в поддержку
Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова
В трехдневный срок после проверки кандидата на соответствие требованиям, предусмотренным Конституционным законом, статьей 36-2 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы (ст. 113-4)
11. Проверка достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов в акимы и оформление соответствующего протокола
Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова с привлечением работников уполномоченного органа по документированию и выдаче паспортов и удостоверений личности
В трехдневный срок после сдачи подписных листов в район­ную терри­ториальную избирательную комиссию. (п. 8, 9 ст. 113-4)
12. Внесение на счет местных исполнительных органов избирательного взноса в пятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете и действующем на 1 января 2023 года
Кандидаты в акимы,
политические партии (за каждого выдвинутого кандидата)
До регистрации кандидата (п. 2 ст. 113-5)
13. Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах на первое число месяца начала срока выдвижения (по состоянию на 1 сентября 2023 года)
Кандидат и его (ее) супруга (супруг)
До регистрации кандидата (п. 3 ст. 113-5)
14. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом)
Органы государственных доходов
В течение пяти дней со дня регистрации кандидата (п. 3 ст. 113-5)
15. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений
Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова.
Начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18.00 часов по местному времени за двадцать пять дней до дня проведения выборов
Начинается 16 сентября 2023 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 10 октября 2023 года (ст. 113-5)
16. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов в акимы
Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова
Не позднее чем на пятый день после регистрации кандидатов (п. 9 ст. 113-5)
17. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение
Аппарат акима района Т.Рыскулова и территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова
До начала агитации До 10 октября 2023 года (п. 6 ст. 28)
18. Проведение предвыборной агитации
Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов
Начинается после 18.00 часов по местному времени 10 октября 2023 года и заканчивается в ноль часов по местному времени 4 ноября 2023 года (п. 2 ст. 27)
19. Предоставление кандидатам в акимы помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями в выделенных помещениях
Акимат района Т.Рыскулова и территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова
В период проведения предвыборной агитации (п. 4 ст. 28)
20. Представление по акту в избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку
Аким района Т.Рыскулова
За двадцать дней до начала голосования
15 октября 2023 года (п. 5 ст. 24)
21. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избирательным участкам
Участковые избирательные комиссии
За пятнадцать дней до дня голосования
с 20 октября 2023 года (п. 1 ст. 26)
22. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования
Участковые избирательные комиссии
Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования
до 26 октября 2023 года (пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)
23. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям
Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова
Не ранее чем за три дня и непозднее чем за один день до выборов
Не ранее 2 ноября и до 4 ноября 2023 года (п. 3 ст. 37)
24. Открытие избирательных участков для голосования и составление соответствующего протокола
Участковые избирательные комиссии
За один час до начала голосования
с 5 ноября 2023 года в 06.00 часов по местному времени (п. 1 ст. 40)
25. Проведение голосования
Участковые избирательные комиссии
В день выборов с 07.00 до 20.00 часов по местному времени
(п. 1 ст. 38)
26. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам акима на избирательном участке
Участковые избирательные комиссии
Начинается в 20.00 часов по местному времени (пп. 8) ст. 18, ст. 43)
27. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления
Участковые избирательные комиссии
После подписания протоколов – немедленно (п. 8 ст. 43)
28. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в районную территориальную избирательную комиссию района Т.Рыскулова
Участковые избирательные комиссии
После подписания протокола – немедленно (п. 1 ст. 113-8)
29. Установление итогов выборов акима
Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова
Не позднее чем в трехдневный срок после выборов
Не позднее 8 ноября 2023 года (п.1 ст. 113-10)
30. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов акимов
Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова
Не позднее семидней со дня проведения выборов
Не позднее 11 ноября 2023 года (ст.44)
31. Регистрация избранных акимов, выдача соответствующих удостоверений
Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова
В семидневный срок со дня проведения выборов
После получения от избранных акимов в семидневный срок письменного заявления о сложении с себя обязанностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и Конституционным законом о выборах со статусом акима.
Не позднее 11 ноября 2023 года
(ст. 45, п. 3 ст. 46, п.1 ст. 113-11)

Примечание: В тексте Типового Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Поделиться ссылкой: