ХАБАРЛАМА

97 Views

ХАБАРЛАМА

2023 жылдың 17 қыркүйегінде Т.Рысқұлов ауданының Құмарық ауылдық округі әкімінің сайлауы өтті.
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңының 14-бабының 9) тармақшасына, 44-бабының 2-тармағына, 45-бабына, 113-10-бабына сәйкес, Т.Рысқұлов ауданының №335, 336 учаскелік сайлау комиссияларының хаттамасы негізінде сайлау қорытындысын анықтады:
Құмарық ауылдық округі әкімінің сайлауы бойынша сайлау округі:
Сайлау округі бойынша сайлаушылар тізіміне 2121 азамат енгізілді, оның ішінде 1478 адам дауыс берді.
Жарамсыз бюллетендер саны – 5, «бәріне қарсымын» деген жолда белгі қойылған – 6.
Әрбір кандидат үшін берілген дауыстар саны:
Айдаркулов Асет Алибекович. – 133;
Атабаев Тимур Берикович – 245;
Мансур Болат Шәкіртұлы – 1089;
Құмарық ауылдық округінің әкімі болып Мансур Болат Шәкіртұлы сайланды.
Мансур Болат Шәкіртұлы 1977 жылы туылған. Т.Рысқұлов ауданы, Құмарық ауылында тұрады.
Құмарық ауылдық округі әкімі лауазымын атқарады.
Т.Рысқұлов аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 45-бабына сәйкес, 2023 жылғы 18 қыркүйектегі шешімімен 2023 жылы 17 қыркүйекте сайланған Т.Рысқұлов ауданы, Құмарық ауылдық округінің әкімін тіркеді.

СООБЩЕНИЕ

17 сентября 2023 года состоялись выборы акима Кумарыкского сельского округа района Т.Рыскулова.
Избирательная комиссия района Т.Рыскулова в соответствии с подпунктом 9) статьи 14, пунктом 2 статьи 44, статьеи 45, статьеи 113-10 Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», на основании протокола участковой избирательной комиссии №335, 336 района Т.Рыскулова установила итоги выборов:
Кумарыкский избирательный округ по выборам акима Кумарыкского сельского округа:
В список избирателей по избирательному округу включено 2121 граждан, из них проголосовали 1478 человек.
Число недействительных бюллетеней – 5,
«против всех» – 6.
Количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Айдаркулов Асет Алибекович. –133;
Атабаев Тимур Берикович –245;
Мансур Болат Шакиртулы –1089;
Акимом Кумарыкского сельского округа избран Мансур Болат Шакиртулы.
Мансур Болат Шакиртулы 1977 года рождения. Проживает в селе Кумарык, района Т.Рыскулова.
Занимает должность акима Кумарыкского сельского округа.
Избирательная комиссия района Т.Рыскулова в соответствии со статьей 45 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» решением от 18 сентября 2023 года зарегистрировала избранного 17 сентября 2023 года акима Кумарыкского сельского округа района Т.Рыскулова.

Поделиться ссылкой: