Ұлттың ұлылығын танытатын басты күш – қазақ тілі

75 Views

Тіл – ұлттың ұйытқысы. Қоғамның болмысы. Кез келген мемлекеттің өзегі оның біре­гей мемлекеттік тілі. Ал біз­дің мемлекеттік тіліміз – қа­зақ тілі. Тіл – халықтың жан дүниесі, ру­хани негізі. Еркіндіктің асқақ символы, ұлт­тың ұлылығын таны­татын басты күш.Сол үшін мемлекеттік тілі­мізді білу – біріншіден, аза­мат­тық борышымыз, екіншіден, за­ман талабы, үшіншіден, қо­ғам қажеттілігі деп айтсақ ар­тық ет­пес. Тілдің қолданылу ая­­сын кеңейтіп әрі қарай өскелең ұр­паққа жеткізу жолында әрбір қа­зақстандық азамат елі мен жері үшін тер төксе, сонда ғана нәти­желі іс айқын көрініс та­бады.
Тіл тек қарым-қатынас құра­лы емес, ұлттың бар си­патын танытатын негізгі кілті. Сондықтан мәде­ниетіміз бен өркениет жолын­да­ғы төл­құжатымыз бо­лып табы­ла­тын – мемлекеттік тілі­мізді шұбар­лауға жол бермей, тек қазақ тілінде сөйлеп қызмет түрлерінде мем­лекеттік тілде ұсыну қажет. Ұл­тына, ді­ніне қарамастан бар­лық аза­маттар мемлекеттік тілге аса үл­кен жауапкершілікпен қарауы тиіс.
Ең алдымен мемлекеттік тіл­дің маңыздылығын қағаз жүзінде іске асырып қана қоймай, ауыз екі сөйлеуде қо­ғам­дағы қаты­нас құралы ре­тінде қалып­тастыруымыз қа­жет. Сонымен қа­тар, халыққа қыз­мет көрсету және бизнес, бі­лім, медицина салаларында мемлекеттік тілде, яғни қазақ тілінде қызмет көрсету деңгейін жақсарту бойынша біршама жұмыстар атқарылуы қажет деп санаймын. Бұған дәлел сауатсыз жазылған жарнамалар, қо­­ғамдық мекемелерде тек орыс тілінде толтырылатын құжаттар сөзі­мізді нақтылай түсетіні бел­гілі. Сондықтан мемлекеттік тіл­дің қолданыс аясын кеңейту бү­гінгі күні маңызға ие мәселе.
Ұлтымыздың басын бірік­ті­ру­ші фактор – қазақ тілі. Қазақ тілі – мем­ле­кеттік тіл. Сон­­дықтан мемле­кет­тік тілі­міз­­дің мәр­тебесін биікте ұс­тап, қоғамдық ортада ана тіліміздің өріс­ті дамуына ат­са­лысу – барша отандас­тарымыздың міндеті деп ойлай­мын.

Жібек ҚОЖАБЕКОВА,
Т.Рысқұлов аудандық «Тілдерді оқыту» бөлімшесінің оқытушысы.

Поделиться ссылкой: