Атқарушылық іс жүргізу тараптарының құқықтары мен міндеттері

112 Views

Атқарушылық іс жүргізу тараптары іс жүргізу мате­риалдарымен, оның ішінде элек­трондық нысанда таны­суға, олардан үзінді көшірмелер жа­сауға, оны алуға, қосымша ма­териалдар беруге, өті­ніш білдіруге, ат­қарушылық әрекеттер жасауға, қаты­су­ға, атқару­шылық әре­кет­тер процесінде ауызша және жаз­баша түсініктер беруге, атқару­шылық іс жүргізу барысында туын­дайтын барлық мәселелер бойынша өз дәлелдері мен пікірлерін айтуға, атқарушылық іс жүргізуге қатысушы басқа адамдардың дәлелдері мен өтініштеріне қарсылық білдіруге, бас тартатынын мәлімдеуге, атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша сот орындаушысының әрекеттеріне (әрекет­сіздігіне) немесе шешімдеріне шағым жасауға, бітімгершілік келісімді бекіту тура­лы өтінішпен сотқа жүгінуге құқы­лы.
Атқарушылық іс жүргізу тараптары өздеріне берілген барлық құқықтарды адал пайдалануға, сондай-ақ, осы Заңның талаптарын орындауға міндетті.
Борышкер атқарушылық іс жүргізу аяқталғанға дейін айына бір рет, сондай-ақ, шақырған жағдайларда сот орындаушысына келуге міндетті. Келмеуі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

М.Маратбек,
Т.Рысқұлов ауданаралық сот актілер орындау бөлімі басшысының міндетін атқарушы.

Поделиться ссылкой: