2024 жылғы 2 маусымда өткен Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Құлан және Қарақыстақ ауылдық округтері әкімдерін сайлауының қорытындылары туралы ХАБАРЛАМА

78 Views

2024 жылғы 2 маусымда Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Құлан және Қарақыстақ ауылдық округтері әкімдерінің сайлауы өтті.

Құлан ауылдық округі бойынша:
Сайлаушылар тізіміне 11702 азамат енгізілді. Дауыс беруге – 2466 сайлаушы, оның ішінде есептен шығару куәліктері бойынша – 0, дауыс беруге арналған үй-жайлардан тыс – 3 сайлаушы қатысты.
Кандидаттардың жалпы саны – 3.
Құлан ауылдық округі әкімінің сайлауының мынадай қорытындылары белгіленді:
Жапар Бекболат Абитханович үшін сайлаушылардың 89 дауысы берілді.
Ускенбаев Копжасар Тулегенович үшін сайлаушылардың 183 дауысы берілді.
Сейтжапаров Еркин Серикханович үшін сайлаушылардың 2151 дауысы берілді.
«Барлығына қарсы» белгісі бар бюллетеньдер саны – 20.
Сайлау қорытындыларымен Құлан ауылдық округінің әкімі болып Сейтжапаров Еркин Серикханович сайланды. 1982 жылы туған. Құлан ауылдық округінің әкімі. Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Құлан ауылының тұрғыны.

Қарақыстақ ауылдық округі бойынша:
Сайлаушылар тізіміне 2711 азамат енгізілді. Дауыс беруге – 1599 сайлаушы, оның ішінде есептен шығару куәліктері бойынша – 0, дауыс беруге арналған үй-жайлардан тыс – 43 сайлаушы қатысты.
Кандидаттардың жалпы саны – 3.
Қарақыстақ ауылдық округі әкімінің сайлауының мынадай қорытындылары белгіленді:
Далибаев Серикбай Бериккожаевич үшін сайлаушылардың 1211 дауысы берілді.
Жамбаев Биржан Ноянович үшін сайлаушы­лардың 166 дауысы берілді.
Раймбаев Газиз Куанышбаевич үшін сайлау­шы­лардың 167 дауысы берілді.
«Барлығына қарсы» белгісі бар бюллетеньдер саны – 35.
Сайлау қорытындыларымен Қарақыстақ ауылдық округінің әкімі болып Далибаев Серикбай Бериккожаевич сайланды. 1963 жылы туған. Т.Рысқұлов аудандық ветеринария станциясының директоры. Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Құлан ауылының тұрғыны.
Т.Рысқұлов аудандық аумақтық
сайлау комиссиясы.

 

СООБЩЕНИЕ об итогах выборов акимов Куланского и Каракыстакского сельских округов района Т.Рыскулова, Жамбылской области состоявшихся 2 июня 2024 года

2 июня 2024 года состоялись выборы акима Куланского и Каракыстакского сельских округов района Т.Рыскулова, Жамбылской области.
По Куланскому сельскому округу:
В списки избирателей включены 11702 граждан. В голосовании приняли участие – 2466 избирателей, из них по открепительным удостоверениям – 0, вне помещений для голосования – 3.
Общее число кандидатов – 3.
Установлены следующие итоги выборов акима Куланского сельского округа:
за Жапар Бекболат Абитхановича подано 89 голосов избирателей.
за Ускенбаева Копжасара Тулегеновича подано 183 голосов избирателей.
за Сейтжапарова Еркина Серикхановича подано 2151 голосов избирателей.
число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 20.
По итогам выборов акимом Куланского сельского округа избран – Сейтжапаров Еркин Серикханович. 1982 года рождения. Аким Куланского сельского округа. Проживает в селе Кулан, района Т.Рыскулова, Жамбылской области.
По Каракыстакскому сельскому округу:
В списки избирателей включены 2711 граждан. В голосовании приняли участие – 1599 избирателей, из них по открепительным удостоверениям – 0, вне помещений для голосования – 43.
Общее число кандидатов – 3.
Установлены следующие итоги выборов акима Каракыстакского сельского округа:
за Далибаева Серикбая Бериккожаевича подано 1211 голосов избирателей.
за Жамбаева Биржана Нояновича подано 166 голосов избирателей.
за Раимбаева Газиза Куанышбаевича подано 167 голосов избирателей.
число бюллетеней с отметкой «Против всех» – 35.
По итогам выборов акимом Каракыстакского сельского округа избран – Далибаев Серикбай Бериккожаевич. 1963 года рождения. Директор ветеринарной станции района Т.Рыскулова. Проживает в селе Кулан, района Т.Рыскулова, Жамбылской области.

Территориальная избирательная комиссия района Т.Рыскулова.

Поделиться ссылкой: