ҚазҰУ – әлемдегі таңдаулы университет

370 Views

Қазіргі таңда тарих ғылымын­­да елеулі еңбек жазып, түр­­лі ғылыми жаңалықтарды аш­ып жүрген ғалымдар бар. Олар түрлі мәдени ошақтарда қыз­мет етіп, ғылымға өз үлесін қос­ып жүр. Ал білікті археолог, этно­лог, музеолог мамандарды даярлауда әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті тарих, археология және этнология факультетінің алар орны ерекше.
1971 жылы университет ректоры Ө.А.Жолдасбековтің ұсыны­­сы бойын­­ша факуль­тетіміз­­­де «Архео­ло­­гия, этноло­­гия және музеология» кафедрасы­ның ашылуы болды. Бұл маманданған кафедраның ашылуы­­на Қазақстан­дағы этноархеоло­гия ғылымының интенсивті дамуы әсер етті. Міне, содан бері 49 жыл өтіпті. Қазіргі таңдағы республикадағы теңдесі жоқ мамандарды даярлау «Археология, этнология және музеология» кафедрасына тиесілі. Кафедрада «Археология және этнология», «Музей ісі және ескерткіштерді қорғау» мамандықтары бойынша жоғары білімді мамандар даярланады. Бұл бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Мамандар бакалавр, магист­ратура, докторантура деңгейі бойынша жоғары квали­фикацияда оқиды. Бұл мамандықты бітіріп шыққан білім­герлер түрлі мәдени ошақтар­да халық­тар­дың этно­генезі мен этника­лық тари­хы, әлем халықтарының этникалық және этно-мәдени процесстері, музей ісі мәселесі бойынша жұмыс істейді.
Еліміздегі ұлттар­дың татулы­ғы мен тұрақтылық тәжірибесі кафедра ғалымдарының зерттеп жүрген мәселелерінің бірегейі. Бұл Елбасымыз Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласымен тығыз байланысты. Сондай-ақ, Еура­зия аймағындағы ұлан-байтақ еліміздің территориясы қола дәуірінен бастап, кейінгі ортағасырларға дейінгі уақытта этно-мәдени және этно-саяси үдерістерге толы болды. Осы орайда археологиялық және этнология­­лық зерт­­­теу­лер жүргізе­тін теориялық және практи­ка­лық білімі бар жоғары квали­фикациялан­ған мамандар­дың қажеттілігі ұда­йы бай­қалады.
Бұл мамандық білім беру саласындағы халықаралық стандарттарға сүйене отырып, нарықтың сұранысындағы өзгерістерге сай үнемі жаңарып отыр. Сондай-ақ, біздің студенттер осы бағыт бойынша жыл сайын өндірістік іс-тәжірибеден өтеді. Археология және этнология саласы бойынша студенттердің кәсіби білімін бекіту мақсатында Жамбыл облысы Шу ауданында орналасқан «Ор­тағасыр­лық Ақтөбе» қалашығында оқу және өндірістік тағылымдамадан өтеді. Мұндай база Орта Азия елдерінің ешбірінде жоқ. Бұл тағылымдамаға кафедра студенттері, магистранттары, докторанттары белсенді түрде араласады. Сондай-ақ, олар Ресей, Италия, Голландия, Франция және т.б. мемлекеттерге арнайы барып, өздерінің білімін толықтырып келеді.
Кафед­­ра аясын­­­­да камерал­­­дық лабора­тория, халықа­ралық «Геоархеология» лаборато­рия­сы жұмыс істейді. Онда сту­денттер өн­діріс­тік тәжірибеден алып келген археологиялық артефактілер мен этнографиялық материалдарды өңдеумен ай­налыса­ды. Кафед­рада мамандандырылған 3 оқу кабинеттері бар. Ал оқу дәрістері осы археологиялық, этногра­фия­лық және палеолит музейлерінде өтеді. Археологиялық артефактілерді реставрациялау және консервациялау саласы бойынша дәрістер «Остров Крым» реставрациялық орталы­ғын­да болады. Студент­терге сапалы білім беру мақсатында «Археология» және «Этнология» жеке білім траекториялары бойынша оқытылады.
Қорыта айтқан­да, бүгін­гі бәсекелес­тік заман­­да университетке қойылатын ең басты талаптардың бірі — бәсекеге қабілетті білік­ті мамандарды даярлау. Бұл қоғамды рухани жаңғыртудағы өзекті мәселе болып табылады. Осындай білікті мамандарды дайындап жатқан еліміздің ең ірі жоғары оқу орны — әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің осы мақсатта атқарып отырған еңбегі зор.

Қ.Баудиярова және Г.Мейрманова,
әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті археология,
этнология және музеология кафедрасының
аға оқытушылары, тарих ғылымдарының кандидаттары.

Поделиться ссылкой: