жемқорлық – жегі құрт

120 Views

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы кү­рес туралы» Заң талабының аясында жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр са­лада жүзеге асырылуда. Әсіресе, халық парақорлық дертімен жиі бетпе-бет келеді. Сондықтан кез келген ор­тада пара беру мен пара алудың жо­лын кесуде қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет.
Парақорлық – мемлекеттік орган­дардың тиісті қызмет атқаруына кері әсерін тигізіп, беделіне нұқсан кел­тіреді. Заңды қағидаларды теріс­ке шығарып, азаматтардың конститу­ция­лық құқықтары мен заңды мүдде­лерінің бұзылуына түрткі болады. Қазақстан Республикасының «Сыбай­лас жемқорлыққа қарсы күрес тура­лы» Заңына сәйкес, сыбайлас жемқор­лықпен күресті барлық мемлекеттік органдар мен онда қызмет атқаратын лауа­зымды тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттік жергілікті өзін-өзі басқару орган­дарының басшылары өз өкілеттігі ше­гінде кадр, бақылау, заңгерлік және өзге де қызметтерін тарта отырып, заң талап­тарының орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.
Әрине, сыбайлас жемқорлық дәрі беріп емдейтін сырқат емес. Айнала­сындағы салауатты, таза және сау ор­таны шарпып, тыныс-тіршілігін тарыл­татын, заңсыз әрекеттермен қо­ғам­дық ортаның және мемлекеттік орган­дардың, ұйымдардың, дара кәсіп­керлердің, азаматтардың қызмет етуіне қатер төндіретін қауіпті дертті болдыр­мау­дың тетігі халықтың өзінде. Бұл дерттің алдын алып, қоғамға таралу жолдарын кесіп, оның ұлғаюына жол бермеу керек. Ол үшін жемқорлықпен барша ел болып күресу қажет. Сонда ғана халық сенімі­нен шығатынымыз анық.

ҚР АШМ ВБҚК-нің Т.Рысқұлов аудандық аумақтық инспекциясы.

Поделиться ссылкой: