Азаттықтың ардақтылары

44 Views

Республикалық «Желтоқ­сан ақиқаты» қоғамдық бір­лес­тігінің құрылғанына 15 жыл­ болды. Бірлестіктің бас­ты мақсаты – жастар ара­сында патриоттық құн­ды­лықты насихаттай отырып, жел­тоқ­саншылардың есімдерін мұ­қым елдің назарына дәріптеу. Қа­зіргі таңда аталмыш ұйым­ның Тұрар Рысқұлов ауда­нында да арнайы бөлімшесі ашылып, 7-8 жылдан бері өз жұ­мысын жүргізіп келеді. Ба­уыржан Құрымбаев төр­ағалық ететін қоғамдық бір­лестікте бүгінгі таңда желтоқсаншылардың қатары көп. Олар: Ләз­зат Қалабаева, Нұржамал Шы­мырбаева, Бақытжан және Ба­уыржан Құрымбаевтар, Орын­басар Омарова, Роза Айба­сова, Сабира Нәлібаева, Сая Ибраимова, Сандуғаш Шә­ріпханова, Әділбек Қа­дырханов. Қоғамдық бір­лес­тіктің мүшелері «Ел Тә­уелсіздігінің – 25» және
«Жел­тоқсан көтерілісіне – 30,35 жыл» атты медальдармен мара­пат­тал­ған.

Суретте: респуб­лика­лық «Желтоқсан ақиқаты» қо­ғамдық бірлестігінің Тұ­рар Рысқұлов аудандық бө­лім­шесінің мүшелері.

 

Поделиться ссылкой: